Menu
menuStrona główna
menuO nas
menuStatut
menuPublikacje
menuWydarzenia
menuO reumatyzmie
menuWspomnienie
menuKontakt
menuZaproszenia
menuLinki
menuNapisz do nas
menuflaga Wielkiej BrytaniiEnglish

Stowarzyszenie - misja i historia

Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków

Stowarzyszenie powstał‚o w 1993 roku. Swoim dział‚aniem obejmuje teren cał‚ej Polski. Jego czł‚onkami s±… osoby w najróżniejszym wieku, nie zawsze dotknię™te schorzeniami reumatycznymi. Strukturę™ Stowarzyszenia tworz±… koł‚a terenowe. Rodzaj organizowanej przez nie dział‚alno¶ci zależy od członków koł‚a. Koł‚o w Warszawie prowadzi… stał±… rehabilitację™ ruchow±…, poł±czon±… z wykorzystaniem metod medycyny niekonwencjonalnej. Stosowane metody ucz±… optymizmu oraz aktywnego życia mimo przewlekłej i postę™puj±…cej choroby. Pomagaj±… wytworzyć‡ w sobie postawę™ przyjazn±… i życzliw±… innym. Stowarzyszenie organizuje także spotkania towarzyskie. Czekaj±… na nie przede wszystkim osoby samotne, bę™d±ce na rencie inwalidzkiej lub emeryturze, maj±…ce często poczucie życia na marginesie społ‚eczeń„stwa. Dla wielu z nich to jedyny kontakt ze ¶›wiatem. Stowarzyszenie jest grup± samopomocy i opiera się™ wył±…cznie na pracy swoich członków. Utrzymuje się™ z dotacji, składek czł‚onkowskich i darowizn od sponsorów.

W ramach aktywno¶›ci Stowarzyszenia organizowane s±… spotkania z profesjonalistami zdrowia: reumatologiem, rehabilitantem, psychoterapeut±…, specjalist± do spraw społ‚ecznych.

W dział‚alno¶›ci Stowarzyszenia mog±… brać‡ udział‚ wszyscy niezależnie od schorzenia reumatycznego. S±… w Stowarzyszeniu osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów (rzs), zesztywniajacym zapaleniem stawów kręgosłupa (zzsk), łuszczycowym zapaleniem stawów (ł‚zs), toczniem, chorob±… zwyrodnieniow±… stawów, a także osoby z rzadkimi chorobami reumatycznymi. W¶ród czł‚onków s±… czł‚onkowie rodzin osób chorych i profesjonali¶›ci zdrowia wspieraj±cy działalno¶ć‡ organizacji.

Stowarzyszenie jest czł‚onkiem-zał‚ożycielem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń„ Reumatyków "REF".

Design by flankerds.com
statystykaValid XHTML 1.0 Transitional