Menu
menuStrona główna
menuO nas
menuStatut
menuPublikacje
menuWydarzenia
menuO reumatyzmie
menuWspomnienie
menuKontakt
menuZaproszenia
menuLinki
menuNapisz do nas
menuflaga Wielkiej BrytaniiEnglish

Mapa strony/Sitemap

Strona główna

O nas

Statut

Publikacje


Magazyn "Złoty Środek" - w formacie pdf


Broszury - w formacie pdf


Szkoła życia z reumatyzmem


Reumatyzm da się oswoić


Inne nasze publikacje


Polecane publikacje

Wydarzenia


Nagroda Edgara Stene'a 2018 dla Polski


Sesja stowarzyszeń w Szczecinie


Doroczna Konferencja EULAR PARE w Lizbonie


Światowy Dzień Reumatyzmu


VI Krajowe Spotkania Reumatologiczne we Wrocławiu


Doroczna Konferencja EULAR PARE w Sofii

Archiwum wydarzeń

2015


Światowy Dzień Reumatyzmu w Warszawie


Byliśmy w Lublinie


Decyzja rządu w sprawie Instytutu Reumatologii


Leki biologiczne do apteki - apel


Doroczna Konferencja EULAR PARE w Dublinie

Archiwum wydarzeń

2014


Instytut Reumatologii przechodzi do historii


Doroczna Konferencja EULAR PARE w Zagrzebiu


Byliśmy w Katowicach na XXII Kongresie PTR


Światowy Dzień Chorego z premierem


Bal przedszkolaków w Zbąszyniu

2013


Jesienna konferencja EULAR PARE na Islandii


"Fashion-able" w Lublinie"


Choroby reumatyczne w Parlamencie Europejskim


Światowy Dzień Reumatyzmu 2013


IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne w Sopocie


Kongres EULAR w Madrycie


Fashion-able w Brukseli


Jakość życia z RZS - światowa ankieta


Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia

2012


Jesienna Konferencja EULAR PARE w Zurychu


Spotkanie w Brukseli


Światowy Dzień Reumatyzmu 2012


Jesienny piknik w Warszawie


Turnus edukacyjno-zdrowotny w Zbąszyniu


Kongres EULAR 2012 w Belinie


Forum w Białymstoku


1 czerwca przed Ministerstwem Zdrowia


Majowy piknik na Woli


Wyjazdowa "Szkoła życia"


Petycja u Ministra Zdrowia


Uroczystość na ratuszu w Nowym Tomyślu


Karnawał w WAMO


Nadanie imienia

2011


Petycja do Ministra Zdrowia


Światowy Dzień Reumatyzmu 2011


60-lecie Instytutu Reumatologii w Warszawie


Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Ogrodzie Saskim


Międzynarodowa jesień reumatyków


"Fit for Work" w Polsce


Wycieczka na Łotwę


Spotkanie w Mikołajkach


Na Wolę po zdrowie


30. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych


Kongres EULAR w Londynie


Kolejna konferencja prasowa "REF"


Konferencja prasowa "REF"

2010


Jesienna konferencja EULAR PARE w Berlinie


Konferencja w Brukseli


Światowy Dzień Reumatyzmu wśród polityków


Forum Świadomego Pacjenta


Jesienne pikniki


II Ogólnopolska Wiosna Reumatyków


10 lat sopockiej "Endoprotezy"


Majowe pikniki


Warsztaty liderów


Nowoczesne leczenie RZS


AAA w Brukseli

2009


Szkolenie lekarzy rodzinnych


Akcja w sejmie


Rodzinne pikniki w Warszawie


Rejestracja Federacji Stowarzyszeń


Świat w dłoniach


Światowy Dzień Reumatyzmu 2009


Poruszyć świat

2008


Forum Świadomego Pacjenta


Warsztaty w Sopocie


Światowy Dzień Reumatyzmu 2008

O reumatyzmie


Dekalog Reumatyka


Na dzień dobry i dobranoc


Z "Poradnika Reumatyka"


Zaklęty krąg


Ćwiczenia dla zdrowia


Zarządzanie chorobą


Zdaniem lekarza


O chorobach


O ortopedii


O psychologii


O dzieciach


14 sygnałów depresji


Co może pomóc wyjściu z depresji


Co warto wiedzieć o lekach biologicznych?


Czy istnieją cudowne lekarstwa na reumatyzm?

Wspomnienie

Kontakt


Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków


Inne stowarzyszenia chorych na reumatyzm

Zaproszenia

Linki

Napisz do nas

English

Main Site

About us

By-laws

Editions - only in Polish


Magazine "Golden Remedy" - in pdf format


Booklets - in pdf format


"School of life with rheumatism"


"Rheumatism will let accustom itself"


Other our booklets


Recommendations

Events


Edgar Stene Prize for Poland


Session of associations in Szczecin


EULAR Annual Conference for PARE in Lisbon


World Arthritis Day


VI National Meetings of Rheumatology in Wroclaw


EULAR Annual European Conference of PARE in Sofia

Archives of events

2015


World Arthritis Day in Warsaw


We were in Lublin


Governmental decision about future of Institute of Rheumatology


Biologicals to pharmacies - appeal


EULAR Annual European Conference of PARE in Dublin

2014


Institute of Rheumatology passes into history


Zagreb


We were in Katowice on XXII Congress of PTR


World Day of the Sick with prime-minister


Ball in kindergarten in Zbaszyn

2013


EULAR PARE Autumn Conference in Iceland


"Fashion-able" in Lublin


Rheumatic diseases in European Parliament


World Arthritis Day 2013


IV National Meetings of Rheumatology in Sopot


Congress EULAR in Madrid


Fashion-able in Brussels


Quality of life in RA - world survey


Jubilee of 20 years of our Association

2012


EULAR PARE Autumn Conference in Zurich


Meeting in Brussels


World Arthritis Day 2012


Autumn picnic in Warsaw


Healthy education in Zbaszyn


Congress EULAR 2012 in Berlin


Forum in Bialystok


1st June at front of Health Ministery


May picnic in Wola district


Outgoing "School of life"


Petition in hands of Health Minister


Ceremony at city Hall in Nowy Tomysl


Carnival in Zbaszyn


Naming ceremony

2011


Petition to Health Minister


World Arthritis Day 2011


60th anniversary of Institute of Rheumatology in Warsaw


International Day of Older People in Saxon Garden


International Autumn of Rheumatic People


"Fit for Work" in Poland


Excursion in Latvia


Meeting in Mikolajki


To Wola district for a health


30th Conference of Conference coordinators and managers of rheumatological clinics


EULAR Congress in London


Next press conference of Polish Rheuma Federation "REF"


Press conference of Polish Rheuma Federation "REF"

2010


Autumn Conference of EULAR PARE in Berlin


Conference in Brussels


WAD among politicians


Forum of Aware Patient


Autumn picnics


II Polish Spring of Rheumatic People


10 years of Association "Endoproteza"


May picnics


Workshop for leaders


Newest treatment of RA


AAA in Brussels

2009


Course for family doctors


Action in Parliament


Family picnics in Warsaw


Registration of Federation


World in hands


World Arthritis Day'2009


To move world

2008


Forum of Aware Patient


Workshop in Sopot


World Arthritis Day'2008

About rheumatism


Rheumatic Person's Decalog


For good day and good night


Little Helpbook for Rheumatic Person


What do you need to know about biologicals?


Do miraculous medications against rheumatism exist?

Con memoriam

Contact

Invitations

Links

Mail to us

Design by flankerds.com
statystyka Valid XHTML 1.0 Transitional