Menu
menuStrona główna
menuO nas
menuStatut
menuPublikacje
menuWydarzenia
menuO reumatyzmie
menuWspomnienie
menuKontakt
menuZaproszenia
menuLinki
menuNapisz do nas
menuflaga Wielkiej BrytaniiEnglish

Zaproszenia

Europejski Konkurs o Nagrod Edgara Stene'a 2023

Zwycizca konkursu Stene'a 2022Nowa edycja europejskiego konkursu o nagrod Edgara Stene'a ogoszona. Jak zawsze, aby wzi udzia w konkursie naley napisa dwustronicowy esej (czcionka Arial 12, pojedynczy odstp, marginesy standardowe) na podany przez organizatorw temat i przesa elektroniczn w Wordzie na adres: reuma@idn.org.pl obowizkowo wraz ze zgod na publikacj w terminie do 31 grudnia 2022.
Najlepsza z nadesanych prac bdzie reprezentowa Polsk w europejskiej edycji. Praca napisana przez Magdalen Misuno wygraa Konkurs 2018.
W caoci s publikowane na stronie EULAR esseje laureatw konkursu europejksiego oraz fragmenty esejw laureatw krajowych.Warto sprbowa!
Nagrodami w europejskiej edycji 2023 s:
za miejsce pierwsze: udzia w kongresie EULAR w Mediolanie w dniach 31 maja -3 czerwca 2023
oraz nagrody finansowe: za pierwsze miejsce: 1000 EUR, za miejsce drugie: 700 EUR i za miejsce trzecie: 300 EUR.
Publikacje z poprzednich edycji dostpne na stronie EULAR (w jzyku angielskim) www.eular.org.

Tematem edycji 2023 jest:
"JAK POROZUMIENIE Z MOIM LEKARZEM ZMIENIO MOJE YCIE Z CHOROB REUMATYCZN NA LEPSZE"

W eseju powinny znale si osobiste przemylenia i dowiadczenia dajce odpowied na nastpujce pytania:
1) jakie jest Twoje dowiadczenie z porozumienia z lekarzem? Jak dobra komunikacja z lekarzem jest wana dla Ciebie?
2) Jak wana jest dla Ciebie moliwo otwartej rozmowy z lekarzem na temat wanych dla Ciebie spraw?
3) Czy czujesz si rozumieny i traktowany powanie przez lekarza? Czy ma lekarz wystarczajco duo czasu dla Ciebie? Jak osign dobr komunikacj? 4) Jak wana jest rola pacjenta w uzyskaniu pozumienia z lekarzem? Podziel si swoimi dobrymi rozwizaniami. Wykorzystaj esej do podzielenia si swoimi oczekiwaniami, nadziej, dowiadczeniami w kwestii porozumienia z lekarzem.
Do wysyanego na konkurs eseju naley zaczy zgod na publikacj oraz dane kontaktowe (e-mail, adres, telefon).
Zwycizca krajowego konkursu zostanie poproszony o przesanie swojego zdjcia oraz 2-4 zdj zwizanych z autorem i tematem konkursu oraz krtkiej informacji o sobie zawierajcej: wiek, zawd, sytuacj rodzinn, miejsce zamieszkania, zainteresowania oraz jak dowiedzia si o konkursie i dlaczego bierze w nim udzia. Zwycizca wypeni rwnie zgod na wykorzystanie nadesanych materiaw przez organizatora konkursu, ktrym jest EULAR.


Archiwum zaprosze


Design by flankerds.com
statystyka Valid XHTML 1.0 Transitional